Когато настъпи момента за покупка на нов климатик, потребителите започват да си задават различни въпроси. Какъв вид да бъде климатика, конвенционален, инверторен или хиперинверторен? Кой да бъде производителя, модела и т.н.? В следващите редове ще разясним двата най-модерни и често използвани вида климатици, а именно инвертор и хиперинвертор.


Инверторни климатици
Инверторните климатици използват технология разработена и внедрена за първи път от TOSHIBA, чийто основен принцип е контрол и промяна на оборотите на компресора. Чрез промяната на оборотите на компресора се постига плавно, по скоро стъпково, промяна на отдаваната (респективно консумираната) мощност. Идеята се състои във факта, че с увеличаване на оборотите се увеличава количеството компресиран фреон и обрано. Чрез промяна на оборотите на компресора инверторния климатик променя количеството отдадена или отнета топлина, като подава повече или по-малко фреон в топлообменниците.


Хиперинверторни климатици
Хиперинверторните климатици са най-високия клас на пазара в момента. Макар технологията на проектиране и работа да не се различава особено от тази на инверторните климатици, разлика има. При изработка на хиперинверторите се използват най-добрите технологии познати на инжинерите. Чувствителна разлика има и при енергийната ефективност. В зависимост от своя коефициент на преобразуване COP, климатиците са с различна ефективност и от това се определя различната консумация и съответно икономия на енергия. Инверторните климатици са по-икономични заради инверторното управление на компресора спрямо конвенционалните, които нямат такова. Енергиен клас А при климатиците се определя от коефициент на преобразуване COP по-висок от 3.6. Колкото по-висок е COP, толкова по-икономичен е климатика. Хиперинверторни климатици наричаме тези с коефициенти над 4.5, 5, та дори 5,3.


Името “Hyper Inverter” е търговско наименование на компанията Mitsubishi Heavy Industries, която го използва за най-добрата си, иновативна гама климатици “Diamont”. С времето наименованието се налага и от другите производители, с което те открояват най-високите класове климатици, които произвеждат.